Büyü Gerçekten Var Mıdır?

Büyü Gerçekten Var Mıdır?

Geçmişten günümüze kadar birçok olayda tıp ve fenni ilimlerin çözemediği anlam veremediği durumlar olmuştur. Bazı hocalar ve ilim sahibi kişiler geçmişte adına sihir dedikleri, günümüzde ise büyü diye bilinen bir ilmin olduğunu kabul etmişlerdir. Kura-ı Kerimde büyük günahlardan olarak bahsedildiği de bilinmektedir aynı zamanda hadislerde de bahsedilen sihir yapılması veya yaptırılması büyük günah olarak addedilmiştir.

İslam tarihine bakıldığında büyücü veya sihir yapanların hapse atıldığı bilinmektedir.

Bazı kaynaklardan alınan bilgiler ışığında büyünün şeytanlarla savaşılması için iki melek tarafından dünyaya getirildiğine inanılmaktadır. Hikâye şöyle cereyan etmektedir. Şeytanlarla savaşılması ve şifa, iyilik olması amacıyla dünyaya iki melek amacıyla dünyaya büyü indirilir, ardından melekler bu ilmi insanlara kötülük amacıyla kullanmamak şartıyla insanlara öğretmişler, daha sonrasında insanoğlu büyü sayesinde cinlerle savaşmışlar ancak nesillerin değişmesiyle cinler insanoğlunu kandırarak para ve itibar karşılığında bu ilmi cinlere satmışlardır.

Cinler bu ilmi öğrenmiş ve kötülük adına gelecek nesillere anlatarak kullanılmasını sağlamıştır. İnsanlar günümüzde bazı isteklerinin gerçekleşmesi için büyüye başvurmuşlar ve yaptırmışlardır. Günümüzde ve geçmişte en çok ve sıklıkla kullanılan büyüler vardır. Bu büyüler, bağlama büyüsü, koruma büyüsü öldürme büyüsü gibi büyülerdir.

Yapılan bazı büyüler de tehlikelidir. Yapılması veya bozulması zor olan bu büyülere kara büyüler denilmektedir. Sonuçları kesin ve tehlikeli olan bu büyüleri yaptırmadan önce defalarca düşünülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yaptığınız veya yaptırdığınız bu büyülerden ve sonuçlarından geri dönmek çok zor olacaktır. Her zaman sizlere dediğimiz gibi büyüyü yaptırırken de bozmaya çalışırken de işinin ehli hocalar ve medyumların yardımına ve ilmine ihtiyacınız olacaktır.

Büyüler Neden Yaptırılır?

Büyü yaptırmanın amaçları bellidir. Genellikle kötü amaçlarla yapılan büyüler, iyi amaçlar içinde yaptırılır. Birini ayırmak istediğinizde hasetlik için, birinin ölmesini istediğinizde intikam için, sevdiğini kendine bağlamak aşk için, kaybettiğin değerli eşya veya parayı bulmak için, bir mekânı veya insanı korumak için, birinin cinsel iktidarlığını geleceğini bağlamak için veya bunun gibi nedenlerle büyü yapılabilmektedir. Şunu unutmamak gerekir ki büyü şaka değildir, şaka için yaptırılmaz.

 

 

 

label

About the author

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir